{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Chính sách hoàn trả

Điều khoản thu hồi sản phẩm:
+ Trong vòng 24h kể từ lúc nhận hàng.
+ Sản phẩm vẫn còn giữ nguyên tình trạng ban đầu.
+ Yêu cầu hình ảnh lỗi của sản phẩm.